subscribe: Artikelen | Reacties

Feiten en cijfers

Afghanistan betekent ‘land van de Afghanen’. ‘Stãn’ betekent ‘land’ in het Perzisch. De Pathanen, de grootste etnische groep in het land gingen zichzelf vanaf de Islamitische periode Afghanen noemen, vandaar ‘land van de Afghanen’. Het Oost-Perzisch, ook wel Dari genoemd, is de taal die in Afghanistan het meest gesproken wordt. Dus niet Arabisch, zoals veel mensen zouden verwachten. Zoals valt te verwachten is het overgrote deel van de bevolking moslim. De meerderheid hiervan is soennitisch. Slechts 1 % van de bevolking heeft een andere godsdienst. Kabul is de hoofdstad van Afghanistan. Het is met ruim 2,5 miljoen inwoners tegelijkertijd ook de grootste stad van het land. Andere bekende steden zijn Kandahar en Herat. Deze zijn veel kleiner, elk ongeveer 350.000 inwoners. In totaal heeft het land zo’n 30 miljoen inwoners. Bestuurlijk is het opgedeeld in 34 provincies, waarvan Uruzgan voor Nederlanders de meest bekende is. De Nederlandse ISAF-militairen zijn hier gelegerd.

Afghanistan ligt in westelijk Aziё en wordt in het noorden begrensd door Turkmenistan en Oezbekistan. Aan de oost- en zuidgrens ligt Pakistan. Iran is de buurman aan de westkant. Door deze gunstige ligging is Afghanistan een belangrijke schakel geweest in de regio in de doorvoer van drugs. Productie en export van opium vormden hierbij de grootste bron van inkomsten. Lange tijd is het land de belangrijkste producent van opium geweest. Onder de Taliban is opiumhandel echter verboden. De productie is sterk gedaald, van 5000 ton in 1999 tot minder dan 200 ton nu. Dit laatste getal moet echter met een korreltje zout genomen worden. Het zijn dan wel officiële overheidsstatistieken, maar in praktijk tiert de opiumhandel nog welig onder de Taliban. Voor de krijgsheren is de handel erg lucratief. Ook is het voor de boeren op het Afghaanse platteland erg moeilijk te overleven zonder de opbrengsten van de opiumteelt. Zeker omdat de toegezegde compensatiegelden voor het afzien van opiumteelt niet in voldoende mate worden uitgekeerd.

Het bruto nationaal product (BNP) van Afghanistan ligt rond de 200 Amerikaanse dollar per jaar. Het staat hiermee onderaan de internationale ranglijsten en kan zeer arm beschouwd worden. Mede hierdoor en de min of meer permanente oorlogssituatie, is de medische situatie van de bevolking niet erg rooskleurig. Maar liefst één vijfde van de kinderen sterft voordat het 5 levensjaar. De sterftecijfers van zuigelingen zijn ook relatief hoog. Eén op de zeven kinderen sterft voor het tweede levensjaar door ziekte of ondervoeding. Vooral voor meisjes en vrouwen is de medische situatie slecht. Relatief veel vrouwen sterven tijdens of na de bevalling. In sommige afgelegen delen van het land sterven er 6000 per 100.000 vrouwen in het kraambed. Ook wijdverbreid drugsgebruik onder de bevolking is een groot probleem. Naar schatting 2 miljoen Afghanen zijn drugsverslaafd. Vooral opiaten zijn makkelijk verkrijgbaar door de wijdverbreide opiumteelt. Veel mensen die in de opiumteelt werken raken verslaafd aan hasj en aan de zwaar verslavende heroïne of opium.