subscribe: Artikelen | Reacties

Oorlog

afghanistanAfghanistan kent een lange geschiedenis van invallen door vreemde mogendheden en oorlogen. Door de gunstige ligging is het land erg aantrekkelijk voor zijn buurlanden. In het verleden hebben onder meer de Perzen, Arabieren en Turken het land voor lange of korte tijd bezet. In de recente geschiedenis is het verhaal niet veel anders. In 2001 vielen de VS het land binnen, op zoek naar Osama Bin Laden, het brein achter de aanslagen van 11 september. De Amerikanen waren in de veronderstelling dat de fundamentalistische Taliban die aan de macht was in Afghanistan steun aan Bin Laden verleende. Om de Taliban te bestrijden begonnen de VS en andere landen de militaire actie Enduring Freedom. Ze zetten het Talibanregime af en benoemden een overgangsregering. Een aantal jaren later, in 2004, werd een nieuwe grondwet aangenomen en een nieuwe regering geïnstalleerd met president Karzai aan het hoofd. De internationale veiligheidstroepen die al sinds 2001 in het land aanwezig waren, bleven aanwezig. Dit was ook hard nodig. Talibanstrijders blijven tot op de dag van vandaag aanslagen plegen. Zij ondermijnen het beleid van de regering van president Karzai en willen terug naar de sharia, de streng islamitische wetgeving. Ze opereren meestal vanuit Pakistan, waar de strijders in trainingskampen en islamscholen opgeleid worden. De terreuracties van Talibanstrijders hebben talloze levens van Afghanen en militairen gekost. In 2005 sloeg de Taliban bijzonder hard toe. Na drie Amerikaanse mariniers te hebben gedood, haalden ze een Amerikaanse chinook helikopter uit de lucht. Hierbij kwamen alle 16 inzittenden om het leven. Naast de islamitische strijders zijn het ook de regionale leiders in het binnenland die voor problemen zorgen. Zij erkennen het centrale gezag in Kabul niet en stellen zich als krijgsheer op. De onderlinge strijd, waarschijnlijk langs de traditionele tribale lijnen, gaat vaak over landrechten en de opiumhandel.

Het vertrek van de internationale troepenmacht uit Afhanistan staat voor 2014 gepland. President Obama lost hiermee zijn verkiezingsbelofte om Amerikaanse troepen uit het land terug te trekken in. Dit vertrek gebeurt geleidelijk, in 2012 zijn al 10.000 Amerikaanse militairen vertrokken. De VS hebben ook na 2014 hun steun aan de strijd tegen Al -Qaida beloofd. President Obama en president Karzai hebben hiertoe vorig jaar al een pact gesloten. Toch lijkt erop dat Afghanistan af zal glijden naar een burgeroorlog als de internationale troepen het land hebben verlaten. In een aantal provincies, bijvoorbeeld Wardak, is de facto al sprake van een burgeroorlog. Een treurig vooruitzicht