subscribe: Artikelen | Reacties

Vrouwen

burkasDe positie van vrouwen en meisjes in Afghanistan is nog steeds zorgwekkend. Ook na de val van het moslimfundamentalistische Talibanregime in 2001 hebben vrouwen en meisjes het moeilijk. Kinder- en zuigelingensterfte is relatief hoog, meisjes worden vaak als jonge kinderen het huwelijk in gestuurd, sterfte rond het kraambed. Het zijn slechts een paar van de problemen waar vrouwen en meisjes mee te maken hebben. Eind vorig jaar hebben de VN dit nog eens vastgesteld na een onderzoek in een groot aantal provincies. Enerzijds is zwakke positie van vrouwen en meisjes cultureel bepaald. Al van oudsher wordt bijvoorbeeld het belang van onderwijs voor meisjes lager gewaardeerd dan voor jongens. Ook geweld tegen vrouwen wordt traditioneel niet als een groot sociaal probleem gezien. Vaak worden verkrachtingen, eerwraak en dergelijke niet gemeld of in de doofpot gestopt. Anderzijds is de ontwikkeling van een land als Afghanistan erg moeilijk. Het is één van de armste landen ter wereld en politiek nog steeds erg instabiel. Er is nog steeds sprake van verzet door Talibanstrijders. Aanslagen en moorden zijn nog aan de orde van de dag. Ook worden toegezegde ontwikkelingsgelden niet altijd uitgekeerd.

Ongeletterdheid onder vrouwen is een ander groot probleem. Waar op de hele bevolking de ongeletterdheid op 36 % geschat wordt, ligt dit percentage voor vrouwen op ongeveer 15%. Onderwijs was voor de Taliban sowieso geen prioriteit, maar onderwijs voor meisjes was zelfs verboden. Na de val het regime werd dit recht weliswaar in ere hersteld, maar toch is onderwijs voor meisjes nog altijd geen vanzelfsprekende zaak. Sinds de val van de Taliban zijn 40 gevallen gemeld van verbranding of vernieling van meisjesscholen. Gelukkig zijn een aantal NGO’s in Afghanistan die zich inzetten voor verbetering van vrouwen- en kinderrechten. Zoals Save the Children, die onderwijsprojecten uitvoert, zodat Afghaanse meisjes onderwijs kunnen krijgen buiten het formele onderwijs om. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door huiskamerklasjes te organiseren. Hierdoor kan de doorstroom naar regulier onderwijs soepeler verlopen. Maar ook de Nederlandse overheid steunt de bevordering van onderwijs aan meisjes. Minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking heeft Afghanistan hiervoor 1,5 miljoen euro toegezegd.